Nepisto.cz

1/5
nepisto

 

Nepisto.cz již od roku 2006 zajišťuje komplexní služby studentům včetně odborných konzultací, přípravy podkladů pro seminární, bakalářské, diplomové a další práce či formální, jazykové nebo věcné korektury textů a jejich překlady.

Proč Nepisto.cz?
Zákazníci oceňují, že se mohou spolehnout. Věnovaná je mimořádna pozornost výběru spolupracujících odborníků.
Veškeré texty jsou originální. V žádném případě se nejedná o kopie jiných prací, tedy plagiáty. Každý text prochází tří stupňovou kontrolou,na jejímž konci je testován profesionálním softwarem pro odhalování plagiátů.
 

Seminární práce

Seminární práce ověřuje znalosti a dovednosti, které student nabyl v průběhu výuky. Zpracováním odborných textů a dat student prokazuje svou schopnost práce s textem a porozumění látky. Rozsah seminární práce většinou bývá předem určen v rozmezí od 10 do 20 normovaných stran.
 

Bakalářská práce

Jedná se o dokument, kterým má student prokázat schopnost odborné a vědecké práce. Rozsah bakalářské práce si každá univerzita určujte sama, ale většinou se jedná o práci, která má průměrně rozsah od 40 do 60 normovaných stran.
 

Diplomová práce

Diplomová práce ověřuje znalosti a dovednosti studenta, které získal v období stráveném na vysoké škole. Tento dokument prokazuje schopnosti nasbírané během vědecké a odborné praxe. Rozsah diplomové práce si škola určuje sama, obvykle to je kolem 40 až 60 normovaných stran.
 

Nabídka podkladů:

Podklady pro referáty
Podklady pro seminární práce
Podklady pro bakalářské práce
Podklady pro diplomové práce
Podklady pro MBA práce
Podklady v anglickém jazyce
Korektury

www.nepisto.cz

Přidej hodnocení
* nezobrazí se v recenziRecenze: Když se nyní dívám na ty ceny, zjišťuji že jsem to mohl mít i levnější !!!

1/5

Bakalářská práce