www.seminarkybezprace.cz

5/5
seminarkybezprace

 

 

 

Potřebujete zpracovat informace a podklady pro seminární práce, bakalářské práce, nebo diplomové práce?  Využijte tým ověřených profesionálů a získejte kvalitní podklady pro úvahy, eseje, seminárky a jiné odborné texty.

Návrh ceny Vám sdělí nejpozději do 48 hodin.

 

Nabídka podkladů:

Zpracování informací pro vysokoškolské seminární práce (eseje, …)
Zpracování informací pro vysokoškolské a VOŠ závěrečné práce (absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce)
Zpracování informací pro BBA, MBA, LLM dizertační práce
Poradenství a pomoc s koncipováním bakalářské či diplomové práce, s tvorbou osnovy, cílů a hypotéz
Korektury jazykové (opravy pravopisné, gramatické, stylistické)
Korektury odborné (opravy či připomínky k odborné stránce textu)
Formátování dokumentů
Bibliografické rešerše (vyhledávání odborných zdrojů)
Překlad a výtahy z cizojazyčných odborných článků
Pomoc a poradenství s tvorbou dotazníků
Přepisy rukopisů do elektronické podoby
Pomoc s řešením matematických úloh

 

www.seminarkybezprace.cz

Přidej hodnocení
* nezobrazí se v recenziRecenze: doporučuji

Diplomová práce

5/5